Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 12.6.2024

13.06.2024

Meddelande om Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 12.6.2024 

Enligt § 140 i kommunallagen hålls protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande anvisning om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte annat följer av sekretessbestämmelserna. 

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll från sammanträdet 12.6.2024 läggs fram offentligt på Korsholms kommuns webbplats onsdag 19.6.2024. 

Västkustens tillsynsnämnds miljösektions protokoll: https://smedenpub.korsholm.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Korsholm 19.6.2024

Gå till "Offentliga meddelanden"