Meddelande om kungörelse: Tillståndsansökan enligt vatten- och miljöskyddslagen

03.08.2022

Sökande: Petrin Lohi Oy
Dnr: LSSAVI/18550/2021
Ärende: Fiskodling i nätbassänger framför Bolstervaret och vinterförvaring av fisk framför Tallskäret, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 3.8 – 9.9.2022 på adressen https://ylupa.avi.fi där de kan läsas.

Gå till "Offentliga meddelanden"