Meddelande om beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

05.06.2019

Västkustens miljöenhet - Kungörelse

Meddelande av beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)

Myndigheten: Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, miljö- och hälsoinspektör, § 2/ 2019

Anmälningsskyldig: Oy Gastrina Ab, Sjögatan 8, 64100 Kristinestad

Bulleranmälan: Tillfällig verksamhet, utomhuskonserter

Verksamhetsområde: Utanför restaurang Jungman, Sjögatan 8, i Kristinestads centrumområde

Verksamhetstid: Tidsperioden 11. - 14.7.2019, måndagar – fredagar kl. 18-02, lördagar - söndagar kl. 18-03

Anslagsdagen:  5.6.2019 anslaget på Kristinestads och Korsholms kommuns officiella anslagstavla

Beslutet meddelas (delgivningsdagen): 6.6.2019

Besvärstid: 7.6 – 8.7.2019

I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Beslutet och handlingarna är framlagda under besvärstiden under tjänstetid vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad adress Skolgatan 11, 64100 Kristinestad. Uppgifter om beslutet över bulleranmälan lämnas av miljö- och hälsoinspektörerna 06-327 7111(Korsholms växel).

Kristinestad 4.6.2019

Jens Hannus
miljö- och hälsoinspektör

Västkustens miljöenhet, avdelningen I Kristinestad
Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad

Gå till "Offentliga meddelanden"