Meddelande av beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

25.03.2020

Kungörelse

Meddelande av beslut över anmälan av tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014)

 

Myndigheten:                             Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad, miljö- och hälsoinspektör, § 6/ 2020

Anmälningsskyldig:                   Lappfjärds folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd

Bulleranmälan:                            Tillfällig verksamhet, utomhuskonserter

Verksamhetsområde:               Sjögatan 21

Verksamhetstid:                        14 – 15.8.2020, måndagar – fredagar kl. 12 - 01 och lördagar kl. 12 – 01.

Beslutet meddelas:                   27.3.2020

Besvärstid:                                    26.3-4.5.2020

I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Beslutet och handlingarna är framlagda under besvärstiden under tjänstetid vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i Kristinestad adress Skolgatan 11, 64100 Kristinestad. Uppgifter om beslutet över bulleranmälan lämnas av miljö- och hälsoinspektör Jens Hannus, tfn 044 727 1202.

 

Kristinestad 25.3.2020

Jens Hannus
miljö- och hälsoinspektör

Västkustens miljöenhet, avdelningen I Kristinestad
Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad

Gå till "Offentliga meddelanden"