Kungörelse: Västkustens miljöenhet

01.09.2023

Västkustens miljöenhet kungör ett beslut gällande avbrytande av olaglig täktverksamhet på fastighet Sandås 287-407-26-110 och  Korssand 287-407-26-112, Arvi Siili Oy.

Ärendets diarienummer är KOMU/1450/11.01.05.02/2023.
Kungörelsen och beslutshandlingarna finns publicerade på Korsholms kommuns webbplats www.korsholm.fi (kungörelser) tiden 1.9–9.10.2023

Gå till "Offentliga meddelanden"