Kungörelse; Utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark

20.06.2024

Utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark

Utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark är offentligt framlagda till påseende enligt MBL 62 § och MBF 30 § under tiden 20.6.2024 – 12.8.2024 på kommunens webbplats.

 Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Utkast till delgeneralplan för Stora Sandjärv solpark) och lämnas in senast 12.8.2024.

Infotillfälle ordnas om utkast till delgeneralplan 30.7.2024 med start kl. 17:00 vid Uttermossa Uf, Bergtået 35.

Kristinestad, Serviceområdet för tekniska tjänster

Gå till "Offentliga meddelanden"