Kungörelse: Tukes / Alfa Oil tillståndsansökan

13.08.2019

KUNGÖRELSE

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) en tillståndsansökan.

Sökande: Alfa Oil Oy (2913505-6)

Läge: Björnövägen 1, 64100 Kristinestad (287-401-8-0)

Diarienummer: 4746/36/2018

Beskrivning av verksamheten enligt ansökan
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har mottagit en förändringstillståndsansökan i vilken Alfa Oil Oy ansöker om tillstånd att upplagra bränslen och petrokemiska produkter i underjordisk bergsförvaring vid Björnö Hamn i Kristinestad.

Åsikter och anmärkningar
Åsikter och anmärkningar om ansökan med uppgivande av diarienumret kan skickas till Tukes under adress Yliopistonkatu 38, 33100 Tammerfors eller elektroniskt till kirjaamo@tukes.fi senast 21.9.2019.

Framläggande av ansökan
Ansökningshandlingarna hålls framlagda på Kristinestads servicepunkt (Sjögatan 47, Kristinestad) och på Tukes Tammerforskontor (Yliopistonkatu 38, Tammerfors) till 14.9.2019.

Mer information: inspektören Matti Nissilä, matti. nissila(a)tukes.fi, tel. 029 5052 012.

 

Gå till "Offentliga meddelanden"