Kungörelse: Tillståndsansökan enligt vattenlagen

03.05.2021

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande KRS-Vatten
Dnr LSSAVI/18587/2020
Ärende Byggandet av grundvattentäkten Kallträsk 2 och uttag av vatten samt tillstånd till förberedelser, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 3.5 – 9.6.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi

Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.

Gå till "Offentliga meddelanden"