Kungörelse: Tillståndsansökan enligt vatten- och miljöskyddslagen

09.09.2020

MEDDELANDE OM KUNGÖRELSE

Tillståndsansökan enligt vatten- och miljöskyddslagen

Sökande
Petrin Lohi Oy
Dnr LSSAVI/18788/2019
Ärende Fiskodling i nätbassänger söder om Saltgrundet och vinterförvaring av fisk öster om
Tallskäret, Kristinestad

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på
regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls
framlagda för allmänheten 9.9. – 16.10.2020 på adressen www.rfv.fi/tillståndsinformationstjänst
där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar
och åsikter framgår av kungörelsen.

Gå till "Offentliga meddelanden"