KUNGÖRELSE: Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker

02.11.2020

Referens: Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005), lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010)

KUNGÖRELSE 2.11.2020–14.5.2021
Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027
 
Bakgrund
I Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens (NTM-centralen) område finns fem områden som angivits som områden med betydande översvämningsrisk: Lappo i Lappo ås avrinningsområde, Ilmajoki–Seinäjoki och Ylistaro–Kvevlax i Kyro älvs avrinningsområde, Laihela–Toby–Runsor i Toby-Laihela ås avrinningsområde samt Lappfjärd i Lappfjärds ås avrinningsområde. För att minska och förebygga översvämningsriskerna har NTM-centralen i Södra Österbotten uppdaterat de år 2015 utarbetade planerna för hanteringen av översvämningsrisker på ovan nämnda områden. I planerna behandlas bl.a. målen och åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker enligt förslag av översvämningsgrupperna, som utnämnts till samarbetsorgan för områdena med översvämningsrisk. 

Utarbetandet av planer för hanteringen av översvämningsrisker och översvämningskartor över områden med betydande översvämningsrisk baserar sig på lagen (620/2010) och (269/2020) samt förordningen (659/2010) om hanteringen av översvämningsrisker.

Handlingar som är framlagda till påseende

Förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden finns framlagda till påseende 2.11.2020–14.5.2021 på adressen www.miljo.fi/paverkavatten och på webbplatserna i de kommuner som planerna gäller samt på NTM-centralen i Södra Österbottens kontor (bilaga 1). Samrådshandlingarna och bakgrundshandlingarna listas i bilaga 1.

 
Framförande av åsikter
Alla har möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten som ingår som en del i planen till NTM-centralen i Södra Österbotten senast 14.5.2021. 

Åsikterna kan lämnas in via tjänsten www.utlåtande.fi eller till NTM-centralen i Södra Österbottens registratur (i första hand per e-post registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller vid behov PB 156, 60101 Seinäjoki). 

Särskilt önskas att åsikter framförs om huruvida det med de föreslagna åtgärderna är möjligt att uppnå de valda målen för hanteringen av översvämningsrisker och om prioriteringen av åtgärderna, genomförbarheten och verkningarna med tanke på målen inom vattenvården har bedömts i tillräcklig omfattning. Åsikterna behandlas hos NTM-centralen och på basis av dem bedöms om det finns behov för att revidera förslaget till plan för hanteringen av översvämningsrisker. 

På samma gång pågår även samrådet som gäller vattenvårdens förvaltningsplaner och dessutom inleds 1.2.2021 samrådet om havsvårdens åtgärdsprogram. Mer information om planering och samråd kring vattenfrågor finns på www.miljo.fi/paverkavatten.

Mer information
Mer information ges av vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää, 0295 028 027, gruppchef Sari Yli-Mannila, 0295 027 962 och översättare Satu-Mikaela Burman, 0295 027 646. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi.
 

Seinäjoki 30.10.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

 

Bilagor
Bilaga 1. Förslag, bakgrundshandlingar samt webbplatser, där handlingarna finns till påseende 

Handlingarna som samrådet gäller:

-         Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde 2022–2027

-         Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde 2022–2027

-         Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde 2022–2027

-         Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde 2022–2027

-         Miljörapporterna som ingår som en del av hanteringsplanerna

 

Bakgrundshandlingarna är:

-       översvämningskartor

-       sammandrag

-       Planerna för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby-Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2016–2021

 

Webbplatser och kontor, där kungörelsen, samrådshandlingarna och bakgrundsmaterialet finns till påseende:

Kungörelse

Följande kommuners webbplatser:

Alajärvi, Alavo, Bötom, Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Korsholm, Kristinestad, Kuortane, Kurikka, Laihela, Lappo, Nykarleby, Seinäjoki, Storå, Storkyro, Teuva, Vasa, Virdois och Vörå.

NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats: www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten


NTM-centralen i Södra Österbottens kontor:

Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, 60101 Seinäjoki

Vasa: Wolffskavägen 35, 65200 Vasa

Karleby: Långbrogatan 15, 67101 Karleby

 

Samrådshandlingar och bakgrundsmaterial: 

www.miljo.fi/paverkavatten

Gå till "Offentliga meddelanden"