Kungörelse: Program för deltagande och bedömning, Inre hamnen

18.02.2021

Kungörelse 

Program för deltagande och bedömning (pdb) 

Program för deltagande och bedömning (PDB) för Inre hamnen i Kristinestad finns till påseende fr.o.m. 18.2.2021 – 18.3.2021 (MarkByggL 63 §) på stadens hemsida www.kristinestad.fi

Stadsstyrelsens planläggningssektion

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1543 kB)

Gå till "Offentliga meddelanden"