Kungörelse om ikraftträdande av plan: Detaljplaneändring för Antila (kvarteren 1094-1098)

16.11.2022

Vi meddelar i enlighet med MBL 200 § 1 mom. och MBF 93 § att nedannämnda planer trätt ikraft. 

Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 13.6.2022 § 23 godkänt följande plan:

”Detaljplaneändring för Antila (kvarteren 1094-1098)”. Beslutet har fått laga kraft.

Kungjort på stadens webbplats 16.11.2022

15.11.2022
Stadsstyrelsen i Kristinestad

Gå till "Offentliga meddelanden"