Kungörelse om ikraftträdande av plan

19.11.2020

Vi meddelar i enlighet med MBL 200 § 1 mom. och MBF 93 § att nedannämnda planer trätt ikraft.

Stadsfullmäktige i Kristinestad har vid sitt sammanträde 14.9.2020 § 61 godkänt följande plan:

”REVIDERING AV DEL AV DELGENERALPLANEN FÖR ÖMOSSA VINDKRAFTSPARK, ÖSTRÖMIN PERUNATUOTE”. Beslutet har fått laga kraft.

19.11.2020
Stadsstyrelsen i Kristinestad

 

 

Gå till "Offentliga meddelanden"