KUNGÖRELSE OM ÄNDRING AV AVFALLSTAXAN

07.05.2024

KUNGÖRELSE OM ÄNDRING AV AVFALLSTAXAN

Sydösterbottens avfallsnämnd som är gemensam avfallshanteringsmyndighet för kommunerna Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Närpes och Östermark har berett en ändring av avfallstaxan. Avfallstaxans textdel och prislista har ändrats till följd av att kommunalt ordnad transport av förpackningsavfall och bioavfall inleds. Den nya avfallstaxan träder i kraft 1.7.2024.

Avfallstaxan läggs till offentligt påseende. I enlighet med förvaltningslagen 41 § bereds möjlighet att uttala åsikter och ge utlåtande om avfallstaxan. Avfallstaxan och information om möjligheter till inflytande ska finnas till påseende 6.5−4.6.2024 i medlemskommunerna samt på Sydösterbottens avfallsnämnds webbplats www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto

Alla för vilka taxan kan ha betydande inverkan på livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden ges möjlighet att uttala sin åsikt om ärendet. Åsikterna ska skickas skriftligen senast 4.6.2024 till adressen jatelautakunta@teuva.fi eller Sydösterbottens avfallsnämnd, PB 25, 64701 ÖSTERMARK.

Tilläggsuppgifter ges av avfallsombudet Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, tfn 040 641 8125.

Östermark 6.5.2024 Sydösterbottens avfallsnämnd

Bilagor:

Avfallstaxa 1.7.2024 (pdf)

Taxans bilagor (pdf)

Gå till "Offentliga meddelanden"