Kungörelse om ändring av avfallstaxan

02.05.2022

Sydösterbottens avfallsnämnd som är gemensam avfallsmyndighet för kommunerna Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark har berett en ändring av avfallstaxan. Enligt den nya avfallslagen ska avfallstaxan kompletteras med ett nytt avfallsslag, dvs. bioavfall. Den nya avfallstaxan träder i kraft 1.7.2022. Avfallstaxan läggs till offentligt påseende. I enlighet med förvaltningslagen 41 § bereds möjlighet att uttala åsikter och ge utlåtande om avfallstaxan. Avfallstaxan och påverkansmöjligheterna ska finnas till påseende 2.5–1.6.2022 i medlemskommunerna samt på Sydösterbottens avfallsnämnds webbplats.

Alla som eventuellt påverkas av taxan med tanke på sin livsmiljö, sitt arbete eller andra omständigheter ges möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Åsikter ska skickas skriftligen till adressen jatelautakunta@teuva.fi eller Sydösterbottens avfallsnämnd, PB 25, 64701 ÖSTERMARK. Tilläggsuppgifter ges av avfallsombudet Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, tfn 040 641 8125.

Behandlingsavgifter för bioavfall per avfallskärl, bioavfall som hör till kommunens ansvar (pdf, 99kb)
Behandlingsavgifter för bioavfall per avfallskärl, bioavfall som hör till kommunens andrahandsansvar (pdf, 102kb)

Östermark 2.5.2022, Sydösterbottens avfallsnämnd

Gå till "Offentliga meddelanden"