Kungörelse: Kommunalvalet 2021 - kandidatansökningar

15.02.2021

KOMMUNALVALET 2021

Vid kommunalvalet, som förrättas söndagen den 18 april 2021, väljs 27 fullmäktigeledamöter till stadsfullmäktige i Kristinestad stad. De kandidatansökningar och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen, som enligt vallagen bör ges in till centralvalnämnden, tas emot av centralvalnämndens sekreterare Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad (040 675 5011) och i hennes frånvaro av kanslichef Dan-Anders Sjöqvist (040 716 4647), vardagar kl.8.00-16.00 på Rådhuset (Staketgatan 1).

Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska lämnas till centralvalnämnden inom samma tidsfrist.

Alla kungörelser gällande kommunalvalet är framlagda till påseende på Rådhuset (Staketgatan 1), vardagar kl.8.00-16.00.

Kristinestad 18.2.2021

Centralvalnämnden i Kristinestad

Gå till "Offentliga meddelanden"