Kungörelse; Godkännande av delgeneralplan för Åback vindkraftpark

28.02.2023

KUNGÖRELSE OM GODKÄNNANDE AV PLAN

Vi meddelar i enlighet med MBL 200 § 2 mom och MBF 94 § att nedannämnda plan godkänts.

Stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 13.2.2023 § 2 godkänt följande plan: 

Delgeneralplan för Åback vindkraftspark (Boende och miljö/Planläggning/Godkända planer)

Kungjorts på stadens webbsida 2.3.2023

Stadsstyrelsens planläggningssektion, Kristinestad

Gå till "Offentliga meddelanden"