Kungörelse gällande revidering av avfallshanteringsbestämmelser

08.11.2019

Kungörelse

Sydösterbottens avfallsnämnd som är gemensam avfallshanteringsmyndighet för Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark har berett ett utkast till nya avfallshanteringsföreskrifter för området. Målet är att avfallshanteringsbestämmelserna ska träda i kraft 1.3.2020.

Utkastet till avfallshanteringsföreskrifter med motivering framläggs till allmänt påseende. Möjlighet att uttala åsikter och ge utlåtande om utkastet till avfallshanteringsföreskrifter bereds i enlighet med förvaltningslagen 41 §. Utkastet till avfallshanteringsföreskrifter samt uppgifter om möjligheter till inflytande framläggs till påseende 11.11.2019-13.12.2019 på myndigheternas offentliga anslagstavla och hemsida samt Sydösterbottens avfallsnämnds hemsida http://www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto.

Alla, på vilkas livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden avfallshanteringsbestämmelserna kan inverka, ska ges möjlighet att framföra sin åsikt i ärendet. Åsikterna skickas skriftligen senast 13.12.2019 kl. 14 till jatelautakunta@teuva.fi eller Sydösterbottens avfallsnämnd, PB 25, 64701 ÖSTERMARK.

Tilläggsuppgifter ges av avfallsombudet Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, tfn 040 641 8125.

Östermark 11.11.2019
Sydösterbottens avfallsnämnd


Bilagor


Kungörelse
(pdf, 403 kb)

Allmänna avfallshanteringsbestämmelser 2014 (pdf, 233 kb)

Allmänna avfallshanteringsföreskrifter, Sydösterbottens avfallsnämnd 1.3.2020 (pdf, 1 mb)

Avfallshanteringsföreskrifternas motivering, Sydösterbottens avfallsnämnd 1.3.2020 (pdf, 0,9 mb)

Protokollsutdrag, Sydösterbottens avfallsnämnd 31.10.2019 (pdf, 2,5 mb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"