Kungörelse, förslag till skogsvårdsplan 2019-2028

17.05.2019

Förslag till skogsbruksplanen för åren 2019-2028 har uppgjorts. Planen har behandlats vid samhällsbyggnadsnämnden 20.2.2019 § 28.. Planen skall behandlas på nytt efter att intressenter har hörts i ärende.

Förslag till skogsvårdsplanen 2019-2028 är till påseende vid Samhällsbyggnad samt på stadens webbplats (www.kristinestad.fi) under perioden 21.5-15.8.2019.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före 15.8.2019 klockan 16:00.

Bilagor: Skogsbruksplan 2019-2028 (pdf, 25 mb)Samhällsbyggnad i Kristinestad

 

Gå till "Offentliga meddelanden"