Kungörelse; Ändring av detaljplan för Åsändan

20.06.2024

Ändring av detaljplan för Åsändan

Programmet för deltagande och bedömning av detaljplanändring för Åsändan är offentligt framlagt till påseende enligt MBL 62 § samt MBF 30 § under tiden 20.6.2024-12.8.2024 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för Åsändan) och lämnas in senast  12.8.2024.

Kristinestad, Serviceområdet för tekniska tjänster

Gå till "Offentliga meddelanden"