Kungörande av förslag till Österbottens Landskapsplan 2040

10.09.2020

Kungörande av förslag till Österbottens Landskapsplan 2040

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslutade 31.8.2020 att Österbottens landskapsplan 2040 träder i kraft i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen.
Österbottens förbund ber härmed kommunerna lägga fram kungörelsen om att Österbottens landskapsplan 2040 trätt ikraft på sina officiella anslagstavlor 11.9.2020.
Österbottens landskapsplan 2040 finns på förbundets webbplats på adressen www.obotnia.fi/landskapsplanen.


Ytterligare upplysningar om landskapsplanen ges av:
• planläggningsdirektör Ann Holm, tfn 044 320 6540, ann.holm@obotnia.fi
• miljösakkunnig Christine Bonn, tfn 044 320 6570, christine.bonn@obotnia.fi

Gå till "Offentliga meddelanden"