Kristinestads svenskspråkiga utbildningsnämnd sammanträder 20.2.2020 kl. 18

13.02.2020

Kristinestads svenskspråkiga utbildningsnämnd sammanträder 20.2.2020 kl. 18 vid Familjecentret på Sjukhusbacken. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas 13.2.2020 per e-post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten vid Utbildningens kansli, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi  24.2.2020.

 

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

Henrik Antfolk, ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"