Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning Lautamäki vindkraftsprojekt

05.07.2024

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har fattat utlåtande om bedömningsprogrammet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2027)

Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet, Lautamäki vindkraftsprojekt, Östermark och Bötom

Bilaga. Lausunnot ja mielipiteet, Lautamäen tuulivoimahanke

Utlåtandet är dessutom framlagt till påseende på www.miljo.fi/lautamaki-vindkraft-MKB.

Gå till "Offentliga meddelanden"