Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen, Alfa Oil Ab

12.06.2019

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen, Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad är framlagt till allmänt påseende under tiden 12.6.2019-13.7.2019 vid Kristinestads servicepunkt, Sjögatan 47 samt Kristinestads stadsbibliotek.

Den motiverade slutsatsen finns även till påseende på adress www.miljo.fi/alfaoilMKB

Denna kungörelse har uppsatts på Kristinestads anslagstavla 11.6.2019. 

Dan Anders Sjöqvist
kanslichef

Gå till "Offentliga meddelanden"