Kommunalvalet 2021 i Kristinestad - Röstning på valdagen

27.05.2021

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021 kl.9.00-20.00. Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

Röstningsområde, Röstningsställe, Adress

  1. Kristinestad: Kristinahallen, Repslagaregatan 16
  2. Tjöck: Lågstadieskolan i Tjöck, Lindbergsvägen 5
  3. Härkmeri: Härkmeri lågstadieskola, Henriksdalsvägen 9
  4. Dagsmark: Lågstadieskolan i Dagsmark, Dagsmarkvägen 393 A        
  5. Perus: Pärus Café, Lappfjärdsvägen 1227
  6. Korsbäck: Korsbäcks UF lokal, Korsbäckvägen 560
  7. Lappfjärd: Lappfjärds skola, Södra Lappfjärdsvägen 40
  8. Sideby: Sideby byacenter, Sidebyvägen 640
  9. Skaftung: Skaftung UF lokal, Frivilasvägen 1
  10. Ömossa: Ömossa UF lokal, Ömossavägen 106

Röstandens identitet: Den röstande ska vid röstningen styrka sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.

Tillsammans försäkrar vi oss om att det är tryggt att gå och rösta

Håll 2 meters avstånd till varandra – använd ansiktsmask – tvätta händerna. Mera information om övriga säkerhetsåtgärder samt information om röstning för de som är i karantän finns på Kristinestads webbplats: https://www.kristinestad.fi/kommunalval/ 

Kristinestads centralvalnämnd 27.5.2021

Gå till "Offentliga meddelanden"