Infomöte 31.1.2023: MKB-programmet för fabrik för syntetisk metan på Björnö

17.01.2023

Välkommen på infomöte för allmänheten, angående miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade fabriken för syntetisk metan på Björnö i Kristinestad (Koppö Energia Oy).

Evenemanget hålls i Kulturhuset Dux (Strandgatan 22) tisdagen den 31.1.2023. Presentationen börjar klockan 17 och kaffe serveras från 16.30 framåt.

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet samt tilläggsuppgifter om projektet  finns på ymparisto.fi

En pappersversion av programmet finns under tiden 19.1-17.2.2023 vid Kristinestads Servicepunkt på Sjögatan 47. Servicepunkten är öppen må-fre kl. 9-12 och 13-15.

 

Beskrivning av projekt

Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förnybar energi tillverka syntetisk metan (LSNG = Liquid syntethic natural gas). I processen vid tillverkning av syntetisk metan uppkommer en biprodukt i form av värme och syre. Koldioxid hämtas till industriområdet på Björnön från områden utanför och metan som tillverkats transporteras bort från projektområdet med tankbilar. Vattnet som behövs i processen och kylvattnet för anläggningen tas från havsområdet, dit också avleds kylvatten som inte kan återvinnas och det salthaltiga vattnet som uppstår som rejekt vid avsaltningen. Anläggningshelheten framställer cirka 55 000 ton flytande syntetisk metan per år.

Enligt planerna byggs anläggningshelheten på Björnöns industriområde, på den södra sidan av det gamla kraftverket. Projektområdet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Kristinestads centraltätort. Projektområdets areal är cirka 37 hektar.

Alternativ i bedömningen
I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: Projektet förverkligas inte.
  • Alternativ ALT1: Tillverkning av syntetisk vätgas och metan; cirka 27 000 t/a vätgas, med vilken 55 000 t/a syntetisk metan tillverkas.

Framförande av åsikt
Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 17.2.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/2781/2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 20.3.2023, efter vilket utlåtandet läggs fram till påseende på ymparisto.fi.

Gå till "Offentliga meddelanden"