Fullmäktiges sammanträde 26.10.2020

20.10.2020

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder i Kulturhuset Dux (Sjögatan 21) måndagen den 26 oktober 2020 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 3.11.2020 kl. 9:00 på stadens webbplats, och är tillgängligt på Rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats. 

Kristinestad 20.10.2020
Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"