Fullmäktiges sammanträde 2.9.2019

26.08.2019

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på Mellanå Plant (Mellanåvägen 33, Dagsmark) måndagen den 2.9.2019 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 10.9.2019 kl. 9:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi och är tillgängligt på Rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi.

Kristinestad 26.8.2019
Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

 

Gå till "Offentliga meddelanden"