Fullmäktiges sammanträde 17.6.2019

11.06.2019

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder i Kantakaupungin koulu, Repslagaregatan 16, måndagen den 17 juni 2019 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 25.6.2019 kl. 9:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på Rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

 

Kristinestad 11.6.2019
Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

 

Gå till "Offentliga meddelanden"