Fullmäktiges sammanträde 15.11

10.11.2021

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset måndagen den 15 november 2021 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 23.11.2021 kl. 15:00 här på stadens webbplats, och är tillgängligt på rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 10.11.2021
Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"