Fullmäktiges sammanträde 14.12.2020

07.12.2020

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder i Kulturhuset Dux (Sjögatan 21) måndagen den 14 december 2020 kl. 16:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 22.12.2020 kl. 9:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på Rådhusets kansli. Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 7.12.2020
Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"