Fullmäktiges sammanträde 14.11.2022

10.11.2022

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset måndagen den 14 november 2022 kl. 16:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 22.11.2022 kl. 15:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi 

Kristinestad 10.11.2022
Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"