Fullmäktiges sammanträde 13.3.2023

09.03.2023

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på Rådhuset måndagen den 13 mars 2023 kl. 19:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 21.3.2023 kl. 9:00 på stadens webbplats, och är tillgängligt på Rådhusets kansli. Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi 

Kristinestad 9.3.2023
Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"