Fullmäktiges sammanträde 13.11.2023

09.11.2023

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset, Staketgatan 1, måndagen den 13 november 2023 kl. 16:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 21.10.2023 kl. 15:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats www.kristinestad.fi 

Kristinestad 9.11.2023
Peter Grannas, stadsfullmäktiges ordförande

 

Gå till "Offentliga meddelanden"