Fullmäktiges sammanträde 12.9.2022

08.09.2022

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset måndagen den 12 september 2022 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden. Sammanträdesprotokollet publiceras 20.09.2022 kl. 15:00 på stadens webbplats, www.kristinestad.fi, och är tillgängligt på rådhusets kansli. Föredragningslistan finns även på vår webbplats www.kristinestad.fi

Kristinestad 08.09.2022
Henrik Antfolk, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"