Fullmäktiges sammanträde 11.3.2024

06.03.2024

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på rådhuset, Staketgatan 1, måndagen den 11 mars 2024 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 19.03.2024 kl. 15:00 på stadens webbplats, kristinestad.fi, och är tillgängligt på rådhusets kansli. Föredragningslistan finns även på Kristinestads webbplats kristinestad.fi

Kristinestad 6.3.2024
Peter Grannas, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"