Fullmäktiges sammanträde 11.11.2019

06.11.2019

Stadsfullmäktige i Kristinestad sammanträder på kulturhuset Dux (Sjögatan 21) måndagen den 11 november 2019 kl. 18:00 för att behandla på föredragningslistan upptagna ärenden.

Sammanträdesprotokollet publiceras 19.11.2019 kl. 9:00 på stadens webbplats och är tillgängligt på Rådhusets kansli.

Föredragningslistan finns även på webben.


Kristinestad 5.11.2019
Patrick Ragnäs, stadsfullmäktiges ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"