Framläggning av program för deltagande och bedömning och planutkast; Ändring av detaljplan, kvarter

22.08.2019

Kungörelse

Ändring av detaljplan, kvarter 238, tomterna 12 14

Program för deltagande och bedömning samt planutkast med tillhörande planbeskrivning läggs fram till påseende (MBL 62 § och 63 §, MBF 30 §) vid området för samhällsbyggnad 26.8-24.9.2019, adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRISTINESTAD samt på stadens webbplats.

Under påseendetiden har markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen, samt andra kommunmedlemmar, de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent), möjlighet att uttala sin åsikt om saken.

Skriftliga åsikter om program för deltagande och bedömning (PDB) och planutkast ska lämnas senast den 24.9.2019 till serviceområdet för samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e post: tekniska.centralen@krs.fi .

 

Bilagor:
 

Program för deltagande och bedömning (pdf, 1,3 mb)
Planbeskrivning (pdf, 5,5 mb)
Beteckningar och bestämmelser (pdf, 217 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"