Förslag till detaljplaneändring för en del av stadsdel 7

28.10.2019

Kungörelse

Förslag till ändring av detaljplan för en del av stadsdel 7 (kvarter 737 ) har uppgjorts.

Förslaget och planbeskrivningen är offentligt framlagt med tillämpning av Markanvändnings- och byggförordningens 30§ och Markanvändnings- och bygglagens 62§, 65§ under tiden 31.10.2019-3.12.2019. Materialet är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnadsnämndens kansli.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi  före utgången av den tid under vilken förslaget till planen och planbeskrivingen är framlagt.

Samhällsbyggnadsnämnden

Bilagor

Planbeskrivning (pdf, 0,8 mb)

Planbeteckningar och bestämmelser (pdf, 233 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"