Förslag till detaljplaneändring för badhusparken

15.11.2019

Kungörelse

Förslag till ändring av detaljplan för Badhusparken har uppgjorts.

Förslaget och planbeskrivningen är offentligt framlagt med tillämpning av  Markanvändnings- och byggförordningens 30§ och Markanvändnings- och bygglagens 62§, 65§ under tiden 19.11.2019-8.1.2020. Materialet är framlagt på stadens webbplats och vid Samhällsbyggnad.

Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad, eller e-post: tekniska.centralen@krs.fi före utgången av den tid under vilken förslaget till planen och planbeskrivingen är framlagt.

Samhällsbyggnad

 

Bilagor

Planbeskrivning (pdf, 1,8 mb)

Detaljplan, beteckningar och bestämmelser (pdf, 290 kb)

 

Gå till "Offentliga meddelanden"