Finskspråkiga utbildningsnämnden sammanträder 30.3.2023 kl. 18.00

17.03.2023

Finskspråkiga utbildningsnämnden sammanträder 30.3.2023 kl. 18.00

Kristinestads finskspråkiga utbildningsnämnd sammanträder 30.3.2023 kl. 18.00 vid skolbyråns utrymmen, Lappfjärdsvägen 10.
Föredragningslistan publiceras på stadens hemsida https://kristinestad.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm och skickas 17.3.2023 per e-post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten vid Skolbyrån, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi  5.4.2023.

Milla Mattila

Finskspråkiga utbildningsnämndens ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"