Finskspråkiga utbildningsnämnden sammanträder 15.6.2021 kl. 17.00

10.06.2021

Finskspråkiga utbildningsnämnden sammanträder

15.6.2021 kl. 17.00

Kristinestads finskspråkiga utbildningsnämnd sammanträder 15.6.2021 kl. 17 vid familjecenret, Beta-rummet. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas 10.6.2021 per e-post till nämndmedlemmarna.

Mötets justerade protokoll, till de delar det är tillämpligt, finns till påseende för allmänheten vid Utbildningens kansli, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad och publiceras på stadens hemsida www.kristinestad.fi  18.6.2021.

Pekka Eränen,
Finskspråkiga utbildningsnämndens ordförande

Gå till "Offentliga meddelanden"