Finskspråkiga skolväsendet; Bildningsdirektörens tjänstemannabeslut 11.04.2022-19.05.2022

08.06.2022

Finskspråkiga skolväsendet; Bildningsdirektörens tjänstemannabeslut 11.04.2022-19.05.2022 §8-33

Beslutsförteckning pdf (96,66 kb)

Besvärsanvisning pdf (24,79 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"