Finskspråkiga skolväsendet; Bildningsdirektörens tjänstemannabeslut 07.06.2021-15.11.2021, §§ 60-94

04.01.2022

Finskspråkiga skolväsendet
Bildningsdirektörens tjänstemannabeslut 07.06.2021-15.11.2021, §§ 60-94

Tjänstemannabeslut (pdf 99,49 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf 24,54 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"