Detaljplanförändring för kvarter 241

29.12.2022

Kungörelse

Detaljplanförändring för kvarter 241

Utkastet för detaljplaneändring  är offentligt framlagda till påseende under tiden 29.12.2022 - 31.1.2023 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 241) och lämnas in senast  31.1.2023.

Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

 

Serviceområdet för tekniska tjänster

Publicerats på stadens webbplats, www.kristinestad.fi , 29.12.2022

Gå till "Offentliga meddelanden"