Detaljplaneförslaget för Skatan finns till påseende fram till 13.09.2021

08.07.2021

Förslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 8.7. – 13.9.2021 på kommunens webbplats, Boende och miljö, Planläggning, Aktuella planer.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplan för Skatan) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslag" kan användas.

Gå till "Offentliga meddelanden"