Detaljplaneändring för kvarter 1094 och 1098, Antila finns till påseende fram till 13.09.2021

08.07.2021

Utkastet och programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagda till påseende under tiden 8.7. - 13.9.2021 på kommunens webbplats, Boende och miljö, Planläggning, Aktuella planer.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 1094 och 1098, Antila) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

 

Gå till "Offentliga meddelanden"