Delgeneralplanförslag för Åback vindkraftspark

28.06.2022

Delgeneralplanförslaget för Åback vindkraftspark finns till påseende under tiden 28.6.2022. – 31.8.2022. Bilagor finns på sidan Delgeneralplanförslag för Åback vindkraftpark.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Delgeneralplan för Åback vindkraftspark) och lämnas in senast 31.8.2022. Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslag" kan användas.

Gå till "Offentliga meddelanden"