Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 01.04.2019-19.6.2019 §§ 82 - 174

20.06.2019

Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 01.04.2019-19.6.2019 §§ 82 - 174 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 20.6.2019 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

Beslutsförteckning

Begäran om omprövning

Gå till "Offentliga meddelanden"