Beslutsförteckning för småbarnspedagogiken / Chefen för småbarnspedagogik 1.6.2021 – 18.11.2021 § nr

04.01.2022

Beslutsförteckning för småbarnspedagogiken / Chefen för småbarnspedagogik
1.6.2021 – 18.11.2021 (populusbeslut § nr 33-615 )

Beslutsförteckning (pdf 98,20 kb)

Anvisning för begäran om omprövning (pdf 24,57 kb)

Gå till "Offentliga meddelanden"